LNP KOMPOUND

LNP KOMPOUND

LNP™ Compound är en samling material med olika tillsatser som Sabic erbjuder, och ger skräddarsydda material utifrån funktion.
Genom att använda olika additiver kan man ge plastmaterialen nya egenskaper, som till exempel god elektrisk och termisk ledningsförmåga, goda mekaniska egenskaper och termisk beständighet.

LNP™ Compounds finns tillgängligt i de flesta kommersiella plastmaterial, och används ofta för medicintekniska och elektroniska applikationer.

Material

LNP™ COLORCOMP™ compound
LNP™ FARADEX™ compound
LNP™ KONDUIT™ compound
LNP™ LUBRICOMP™ compound
LNP™ LUBRILOY™ compound
LNP™ STAT-KON™ compound
LNP™ STAT-LOY™ compound
LNP™ THERMOCOMP™ compound
LNP™ THERMOTUF™ compound
LNP™ VERTON™ compound

leverantör

Bransch

error: