LNP™ STAT-LOY™ compound

LNP™ STAT-LOY™ compound

LNP™ STAT-LOY™ är en materialfamilj med antistatiska egenskaper som innehåller andra additiver än kimrök och kolfiber, och kan därför erhållas i en mängd färger. Såväl opaka som transparenta färger kan erbjudas. För ytterligare förbättra de mekaniska egenskaperna kan LNP™ STAT-LOY™ kombineras med förstärkande tillsatser som glasfiber.

Genom att kombinera en polymer med inneboende ledningsförmåga och en isolerande termoplast kan man erhålla permanent antistatisk prestanda. Ett flertal olika termoplaster, som till exempel akrylnitrilbutadienstyren (ABS), polypropen (PP), polyeten (PE), polyacetal (POM) och polyamider (PA) kan användas och beror på slutproduktens krav.

Att använda STAT-LOY™Compound är en mycket kostnadseffektiv lösning när antistatiska applikationer är nödvändiga. Materialen erbjuder ett brett spann med ytresistivitet från 109 till 1012 ohm/sq.

STAT-LOY™kan bearbeta genom formsprutning, extrudering eller formblåsning.

MaterialFamilj

LNP KOMPOUND

leverantör

Bransch

error: