LNP™ LUBRICOMP™ compound

LNP™ LUBRICOMP™ compound

LNP™ LUBRICOMP™ är material som modifierats med olika tillsatser för att uppnå bättre slitstyrka och lägre friktion. Vid behov av högre mekanisk styrka och styvhet kan LNP™ LUBRICOMP™ även kombineras med glas- och kolfibrer.

LUBRICOMP™ Compound förlänger produkters livslängd samt minskar gnisslande ljud från rörliga delar i produkten. I kombination med andra tillsatser kan också egenskaper som dimensionsstabilitet, flamskydd och beständighet mot utmattning uppnås.

LUBRICOMP™ kan erhållas i ett stort antal opaka färger. Materialen kan utifrån applikationens krav baseras på de flesta tekniska termoplasterna som exempelvis polykarbonat (PC), acetal (POM), polyamid (PA), polyfenylensulfid (PPS), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), polyfenylenoxid (PPO) och polypropen (PP).

LNP™ LUBRICOMP™ Compound kan eliminera kostnader orsakade av extern smörjning och kan med fördel formsprutas i konventionell utrustning.

MaterialFamilj

LNP KOMPOUND

leverantör

Bransch

error: