LNP™ KONDUIT™ compound

LNP™ KONDUIT™ compound

LNP™ KONDUIT™ är en samling värmeledande kompositmaterial framtagna för att förlänga produkters livslängd samt öka designfriheten. LNP™ KONDUIT™ var de första kommersiellt tillgängliga plasterna med termisk konduktivitet och de har mellan 10 och 50 gånger bättre värmeledning än konventionella termoplaster.

Materialen erbjuder värmeledningsförmåga på 1-18 W/mK vilket ofta är tillräckligt och därmed möjliggör metallersättning och större designfrihet i många applikationer. LNP™ KONDUIT™ kan med fördel bearbetas i vanlig formsprutningsutrustning.

MaterialFamilj

LNP KOMPOUND

leverantör

Bransch

error: