LNP™ FARADEX™ compound

LNP™ FARADEX™ compound

LNP™ FARADEX™ är termoplastiska material med inblandning av fiber av rostfritt stål. Elektriskt ledande fibrer i polymermatrisen gör att materialet erhåller skärmande egenskaper som behövs för applikationer med krav på EMI/RFI. Dessa egenskaper kan också användas i applikationer med krav på elektrostatisk urladdning (ESD).

EMI/RFI-skärmningen ligger mellan 40-60 dB och högre från 30-1000 MHz. Att använda LNP™ FARADEX™ är mycket kostnadseffektivt, eftersom det eliminerar sekundära operationer som metallisering. Det ger också en ökad designfrihet till att integrera olika funktioner.

LNP™ FARADEX™ har mekaniska egenskaper på liknande nivåer som de ofyllda termoplasterna som används. Dessutom kan de fås med halogenfria flamskyddade egenskaper.

LNP™ FARADEX™ är lämpligt för bearbetning genom exempelvis formsprutning.

MaterialFamilj

LNP KOMPOUND

leverantör

Bransch

error: