LNP™ STAT-KON™ compound

LNP™ STAT-KON™ compound

LNP™ STAT-KON™ är föreningar med elektriskt ledande tillsatser. Beroende av vilken termoplast materialen baseras på kännetecknas de av mycket goda mekaniska, fysiska och termiska egenskaper. Olika typer av additiver som kimrök, kolfiber och fibrer av rostfritt stål används för att erhålla ett brett område av ytresistivitet (från 100 till 1012 ohms/sq). Ledningsförmågan hos de olika varianterna sträcker sig från statiskt dissipativa till elektriskt konduktiva material.

LNP™ STAT-KON™ används ofta för produkter där man vill undvika ansamling eller urladdning av statisk elektricitet, eftersom materialen är antistatiska samt ger ett skydd mot elektromagnetiska störningar. Exempel på applikationsområden är skydd av elektronisk utrustning och produkter i olika bränslesystem.

LNP™ STAT-KON™ kan endast erhållas i svarta kulörer och kan bearbetas genom formsprutning, extrudering och formblåsning.

MaterialFamilj

LNP KOMPOUND

leverantör

error: