ZEON

ZEON

Zeon har en mycket stark marknadsposition inom området för den syntetiska elastomerutvecklingen, med huvudsakligt fokus på specialpolymerer.

Företaget grundades 1950 och har sitt globala huvudkontor i Tokyo, Japan. De har även regionala huvudkontor i USA, Singapore och Tyskland. Tillverkningen av polymerer sker inom ett globalt nätverk av anläggningar i Asien och Nordamerika. Forskning och utvecklingslaboratorier är lokaliserade i USA, Japan, Kina och Singapore.

Zeon arbetar med kvalitetssäkring av produkter genom hela kedjan – från tillverkningsprocess till försäljning och tekniska funktioner. Företaget är även engagerade i globala miljöfrågor och tar ett stort ansvar tas för företagets påverkan på miljö och samhälle.

Här hittar du mer information >

Material

ACM Hytemp
Chemicals Hydrin
Chemicals HyTemp
Chemicals Zeonet
Chemicals Zisnet
COP Zeonex
COP Zeonor
HNBR Zeoforte
HNBR Zetpol
NBR Nipol

SÄLJREPRESENTANT GUMMI

Välkommen att kontakta våra specialister redan idag.

Nicklas Andersson

Sales Rubber

Sweden

+46 709-196039

error: