HNBR Zetpol

HNBR Zetpol

Zetpol®-polymerer finns i flera olika varianter. Det som skiljer dem åt är mängden akrylnitril, hydreringsnivån och dess viskositet.

Akrylnitrilhalten påverkar beständigheten mot mineraloljor samt lågtemperaturegenskaper.
Hydreringsnivån påverkar värme-, kemikalie- och ozonbeständigheten. Slutligen påverkar viskositeten bearbetningen av föreningen och de fysiska egenskaperna hos den slutliga artikeln. Zetpol® finns tillgänglig i varierande viskositet.

STANDARD ZETPOL
Zetpol® kännetecknas av egenskaper som hög hållfasthet, god värme-, olje- och ozonbeständighet samt att det har ett brett temperaturintervall vid drift.

Användningen av Zetpol i gummiblandningar möjliggör tillverkning av gummidetaljer såsom tätningar, slangar och packningar. Zetpol® är också det perfekta valet för applikationer som ska användas vid oljeborrning, till exempel vid utvinning av råolja och naturgas. Materialet är framtaget för att uppfylla höga krav för avancerade applikationer och krävande miljöer.
HIGH PERFORMANCE Zetpol®
High performance Zetpol® (Zetpol® HP) är ett innovativt hydrerat nitrilgummi baserat på en ny slags teknik.
Zetpol® HP har mycket unika egenskaper när det utsätts för förhöjda temperaturer – till exempel utmärkta nötningsegenskaper, goda mekaniska egenskaper och hög kemisk stabilitet. Värmetåligheten bedöms vara 10–15°C högre jämfört med standard HNBR-elastomerer.
ZEON SUPER COMPOSITE
Zeoforte ZSC är baserad på en patentskyddad zink-metakrylatmodifiering av Zetpol®, vilket ger en förbättring i draghållfasthet, nötningsbeständighet och dynamiska egenskaper.

Detta gör Zeoforte ZSC till ett utmärkt alternativ för krävande applikationer, som till exempel beläggning av valsar.

MaterialFamilj

Specialgummityper med särskild funktion

leverantör

SÄLJREPRESENTANT GUMMI

Välkommen att kontakta våra specialister redan idag.

Nicklas Andersson

Sales Rubber

Sweden

+46 709-196039

error: