Hydrin

Hydrin

Hydrin® är en polymer som ingår i den grupp elastomer som kallas polyetrar. Materialet framställs med hjälp av en polymerisationprocess. Detta material kännetecknas av en helmättad syrehaltig polymerkedja som innehåller klorerade sidogrupper.

Hydrin® har en god värmebeständighet, hög köldtålighet samt god beständighet mot mineraloljor, gaser och bränslen. Materialet är även elektrostatiskt avledande.

Hydrin® har goda egenskaper över ett brett temperaturområde, mellan ungefär -40 °C till 125 °C – men ibland ända upp till 150 °C vid en kortvarig exponering.

Zeon har ett brett utbud av olika typer av Hydrin®, vilket gör materialet lämpligt för flera olika slags applikationer. Hydrin® finns tillgängligt med varierande halter av klor och syre, beroende på de olika strukturerna homopolymer, copolymer och terpolymer.

MaterialFamilj

Specialgummityper med särskild funktion

leverantör

SÄLJREPRESENTANT GUMMI

Välkommen att kontakta våra specialister redan idag.

Nicklas Andersson

Sales Rubber

Sweden

+46 709-196039

error: