Specialgummityper med särskild funktion

Dessa gummityper har unika användningsområden och används när man önskar att få en funktion, som klarar extremt svåra användningsmiljöer alternativt ger materialet någon annan typ av eftersträvad funktion. Exempel på sådana användningsmiljöer kan vara högkoncentrerade oorganiska syror, starka basiska lösningar, kombination av mineralolja och höga temperaturer, olika varianter av moderna drivmedel o.s.v Materialen i denna grupp ligger prismässigt högst och används därför, i mer begränsad omfattning och när inget annat material kan accepteras rent funktionsmässigt.

I denna grupp hamnar FKM, FEPM, Q, ACM, AEM, ECO, HNBR och diverse specialvarianter därav.

Material

Wynca
dowfluo
SIVIC®

SÄLJREPRESENTANT GUMMI

Välkommen att kontakta våra specialister redan idag.

Nicklas Andersson

Sales Rubber

Sweden

+46 709-196039

error: