Tvärbindningsmedel

Tillsatsmedel i gummiblandningen, som ombesörjer uppbyggnaden av det tredimensionella nätverket vid vulkaniseringsprocessen.

a. Svavel
Svavel, olösligt eller lösligt, är det vanligaste tvärbindningsmedlet för gummi och kan generera tvärbindningar i alla gummityper med dubbelbindningar. Ger bindningar, som skapar vulkanisat med högflexibilitet och utmärkta mekaniska egenskaper. Svavelbindningarnas termiska stabilitet är dock sämre och vulkanisatens värmeåldringsmotstånd påverkas därför i negativ riktning.
b. Peroxid
För många tekniska applikationer, där de mekaniska egenskaperna inte är primära, väljer man ofta att tvärbinda via peroxid. Peroxider skapar värmestabila kol till kolbryggor i materialet, som får i jämförelse med svavel, bättre värmetålighet och lägre sättning i höga temperaturer. Material, som är tvärbundna m.h.a peroxid ger heller ingen missfärgning från vulksystemet, som dessutom är fritt från innehåll av nitrosoaminskapande kemikalier. Det finns ett stort antal olika peroxider med varierande aktiveringstemperaturer. Några av dem är också lämpliga för användning i vissa livsmedelsapplikationer.
c. Övriga
I denna grupp återfinner vi speciella tvärbindningsmedel bl.a för t.ex FKM, ACM, AEM och ECO
Här hittar man t.ex diaminderivat och bisfenoler för tvärbindning av FKM och ACM/AEM
Även reaktiva halogenerade/icke halogenerade oktylfenolformaldehydharts med metylolgrupper används för tvärbindning då man eftersträvar vulkanisat med låg sättning och hög värmetålighet. Reaktiva fenolharts har sitt stora användningsområde vid tillverkning av t.ex vulkblåsor för formpressning av bildäck.

Material

dowfluo
LUVOMAXX®
VIBIPLAST

SÄLJREPRESENTANT GUMMI

Välkommen att kontakta våra specialister redan idag.

Nicklas Andersson

Sales Rubber

Sweden

+46 709-196039

error: