Polyamider

Polyamider

Polyamid 6 är en av de absolut vanligaste konstruktionsplasterna, och finns i flera olika varianter. Dess huvudsakliga egenskaper är:

● Semi-kristallin struktur
● Bra processbarhet
● Hög slagseghet
● Goda mekaniska egenskaper upp till 120-140 °C
● God kemikaliebeständighet mot starka syror och alkalier
● Hög fuktupptagning
● Glasomvandlingstemperatur på 50 °C
● Smältpunkt på 220 °C

PA 6.6
Polyamid 6.6 tillhör också en av de mest använda konstruktionsplasterna. På grund av att det har en bättre värmetålighet än PA 6 väljs det ofta i applikationer med högre värmekrav. Precis som med PA 6 förekommer PA 6.6 i en mängd varianter. Dess huvudsakliga egenskaper är:
● Semi-kristallin struktur
● Mycket bra slagseghet
● Hög värmetålighet (bättre än PA 6)
● Goda mekaniska egenskaper upp till 140-160 °C
● Mycket bra kemikalieresistens mot oljor, fetter och de flesta lösningsmedel
● Hög fuktupptagning (men lägre än PA 6)
● Glasomvandlingstemperatur på 50 °C
● Smältpunkt på 260 °C
● Begränsad beständighet mot starka syror och alkalier

PA 12
Polyamid 12 tillverkas genom polymerisation av laurinlaktam. PA12 är en semi-kristallin termoplast med utmärkt kemikalie- och hydrolysbeständighet. Bland polyamider är det i särklass det lättaste materialet att processa.
Dess huvudsakliga egenskaper är:
● Semi-kristallin struktur
● Mycket låg vattenabsorption
● Utmärkt dimensionsstabilitet
● Utmärk kemikalieresistens
● Lätt att processa
● Mycket bra hydrolysbeständighet
● Låg densitet
● Hög slagseghet ner till -40 °C

Material

GRILAMID® L PA12
GRILAMID TR®
GRILON® 
GRIVORY® GV
GRIVORY® HT
GREENLINE

leverantör

error: