GRILAMID TR®

GRILAMID TR®

Grilamid TR är en amorf transparent termoplast. Tack vare sin sammansättning kombinerar materialet de utmärkta egenskaperna hos semi-kristallin PA 12 med egenskaper hos en amorf termoplast, vilket gör materialet unikt.

Materialets främsta egenskaper är hög transparens, god kemikaliebeständighet, låg densitet, låg fuktabsorption och värmebeständighet.

Grilamid TR är en högvärdig polymer som även kombinerar flera andra goda egenskaper, som till exempel styvhet och slagseghet. Genom modifieringar kan ytterligare specifika egenskaper uppnås som kan ge nästintill obegränsade möjligheter och användningsområden.

Typiska användningsområden för Grilamid TR är inom optik och medicinteknik.

Till EMS material databas.

MaterialFamilj

Polyamider

leverantör

error: