GRIVORY® GV

GRIVORY® GV

Grivory G är en materialfamilj som är baserad på delkristallina polyamider med delaromatiskt innehåll. Det är en högprestanda-polymer som under en lång tid varit ledande inom området metallersättning. Grivory G levereras i granulatform och kan bearbetas i konventionell maskinutrustning för formsprutning och extrudering.

Grivory G används för tillverkning av tekniska komponenter med högt ställda krav. Dessa krav uppfylls genom de kännetecknande egenskaperna för Grivory G:

  • Hög styvhet och hållfasthet
  • God beständighet mot kemikalier och olja
  • Låg vatten- och fuktupptagning
  • Bra dimensionsstabilitet och lite skevning
  • Bra processegenskaper som leder till god produktionsekonomi
  • Estetiskt med fina ytor

 

Grivory G finns tillgängligt i ett stort antal varianter med olika modifieringsalternativ för att uppnå specifika materialegenskaper. Det handlar bl.a. om olika typer av fyllmedel i varierande mängd, och tillsatser för förbättrad slagseghet eller processbarhet.

De varianter av Grivory G som finns tillgängliga är:

Grivory GV                Förstärkning med 20-60 % glasfiber

Grivory GVX               Förstärkning med special glasfiber för högsta styvhet och låg skevning

Grivory GM                 Förstärkning med mineralfyllmedel för låg skevning

Grivory GVN               Förstärkning med glasfiber och slagseghetsmodifering

Grivory GC                  Kolfiberförstärkning, mycket hög styvhet

Grivory GVS                Förstärkning med glasfiber och mycket bra flytbarhet

Grivory GV FWA        Förstärkning med GF, godkända för livsmedels och dricksvattenkontakt

Grivory G används inom applikationer och branscher där krav på höga mekaniska egenskaper efterfrågas. Exempel på detta är inom fordons- och möbelbranschen, mekanisk industri och för applikationer inom sport och fritid.

Till EMS material databas >

MaterialFamilj

Polyamider

leverantör

error: