GRILON®

GRILON®

Grilon är det gemensamma handelsnamnet för materialfamiljerna PA6, PA66 och PA66/6 från EMS-Grivory. De olika Grilon-kvaliteterna skiljer sig åt beroende på baspolymer. Kvaliteten påverkas även av olika sammansättningar av till exempel förstärkande fyllmedel eller additiver för modifiering av materialets egenskaper.

Typiska egenskaper för Grilon-polyamider är hög hållfasthet och styvhet, goda nötnings- och friktionsegenskaper, hög motståndskraft mot kemikalier och goda elektriska egenskaper.

Vanligt förekommande produktionsmetoder inom plastindustrin som till exempel formsprutning, extrudering och formblåsning lämpar sig alla mycket väl för Grilon.

Grilon-polyamider har på grund av sina egenskaper flera olika användningsområden, till exempel inom fordonsindustrin.

Grilon®A   Polyamid 66
Grilon®B   Polyamid 6
Grilon®TS Polyamid 66+6

Till EMS material databas >

MaterialFamilj

Polyamider

leverantör

error: