Vit masterbatch

Constab har ett brett program av vita masterbatch för infärgning av alla typer av plastprodukter. Det viktigaste pigmentet i vit masterbatch är titandioxid som bidrar till vitheten och hög täckningsförmåga. Constab har masterbatcher lämpade för de vanligast förekommande metoderna att processa plast.

Capilene PP

Capilene PP är serie material med speciella och egenskaper anpassade för olika ändamål. Några exempel på egenskaper som man lyckats utveckla och förbättra i jämförelse med mer reguljära PP-material är slagseghet, transparens, låg emission och så kallad “stress whitening” vilket innebär att materialet blir mindre vitt i områden som böjs eller på annat sätt påverkas. […]

TPV

TPV är en familj termoelaster där EPDM-elastomeren i materialet är dynamiskt vulkaniserad och fördelad som små partiklar i en PP-matris. Den vulkaniserade elastomeren ger TPV-materialen egenskapsförbättringar som högre värmetålighet och lägre sättning än TPE. Dessa material kan därmed användas i mer krävande applikationer inom exempelvis fordons- och byggnadsindustrin. TPV-material kan bearbetas genom de vanligaste metoderna […]

UV MASTERBATCH

UV-strålning från solljus eller andra ljuskällor kan ha väldigt negativ påverkan på olika plastmaterial. Vissa material har riktigt bra inbyggd resistens mot UV men ett flertal material har behov av UV-stabilisatorer för att klara sig i miljöer där de utsätts för UV exponering. Strålningen som bryter ner materialet både egenskaps- och utseendemässigt kan både försämra […]

Constab masterbatcher

Det finns många problem som kan uppstå vid tillverkning av plastprodukter. Även egenskaperna på den färdiga produkten kan behöva att modifieras för att uppfylla olika krav och funktion. Constab har en mycket bred portfölj av produkter för att avhjälpa dessa problem. Exempel på produkter är masterbatcher som processhjälpmedel, släppmedel, stabilisatorer, färg och till och med […]

PPA

PPA står för polyftalamid och är en semi-kristallin och delaromatisk termoplast som tillhör familjen polyamider.  Polyftalamid har utmärkta termiska egenskaper, och är därför mycket passande att använda i applikationer vid höga temperaturer upp mot 150 °C. PPA har mycket goda mekaniska egenskaper och hög styvhet vid förstärkning med glasfiber. Polymeren kan i många fall ersätta […]