Constab masterbatcher

Constab masterbatcher

Det finns många problem som kan uppstå vid tillverkning av plastprodukter. Även egenskaperna på den färdiga produkten kan behöva att modifieras för att uppfylla olika krav och funktion.

Constab har en mycket bred portfölj av produkter för att avhjälpa dessa problem. Exempel på produkter är masterbatcher som processhjälpmedel, släppmedel, stabilisatorer, färg och till och med kombinationer av dessa.

Material

Antidust
Antistat
Antioxidant
Jäsmedel
Antiblock

leverantör

Bransch

error: