Antistat

Antistat

Statisk elektricitet kan ställa till besvär som att attrahera damm och smuts, men också orsaka gnistbildning som kan leda till allvarliga olyckor genom brand eller explosion. Genom användning av Constab antistat masterbatch kan detta förebyggas då de bidrar till att minska ytresistiviteten hos plastmaterialet. Risken för gnistbildning och attrahering av damm kan därmed minskas.

MaterialFamilj

masterbatch

leverantör

Bransch

error: