Masterbatch

Masterbatch

Masterbatch är en tillsats som kan användas för att modifiera egenskaper hos ett plastmaterial. Den består av koncentrat av färgpigment eller olika tillsatser som exempelvis UV- och värmestabilisatorer inblandat i en bärare av polymer eller vaxer.

Masterbatch är ett mycket kostnadseffektivt sätt att färga eller addera specifika egenskaper till en polymer. Man slipper köpa ett färdigt plastmaterial, vilket kan vara väldigt dyrt om det exempelvis handlar om mindre kvantiteter, utan kan istället påverka polymerens egenskaper under själva tillverkningsprocessen innan produkten har fått sin slutgiltiga form. Genom att använda masterbatch har du en större variationsmöjlighet i ditt val av färger och additiv, eftersom du under processens gång kan välja färgsättning eller egenskaper själv utefter dina egna preferenser.

 

Rent ekonomiskt är det även en fördelaktig metod eftersom den är lämplig att använda både vid mindre och större volymer.

Material

FÄRGMASTERBATCH
PLASBLAK®

Bransch

error: