PLASBLAK®

PLASBLAK®

PLASBLAK® är en svart masterbatch som används för att färga plastmaterial i svart kulör. Svart masterbatch används förutom till att färga in med, också för att skydda produkter mot exempelvis UV-ljus och den nedbrytning det orsakar på en färdig produkt. Detta är viktigt för att ge produkter som till exempel rör och film rätt egenskaper under sin förväntade livslängd.

PLASBLAK® används för ett stort antal olika applikationer och inom många branscher. Rör och rörsystem, film, förpackningar och återvinning är exempel på användningsområden, liksom formsprutade detaljer till fordon och allmän industri.

När du väljer typ av PLASBLAK® masterbatch finns det olika typer som är kompatibla med de vanligast förekommande materialen som bearbetas inom plastindustrin. Vilken typ av masterbatch du bör välja beror på material, applikation och andra krav som ställs på slutprodukten. Vi på Erteco hjälper dig gärna vid val av lämplig masterbatch. Kontakta oss via vårt Tech Center.

MaterialFamilj

Masterbatch

leverantör

Bransch

error: