Jäsmedel masterbatch

Jäsmedel masterbatch

Genom att använda en masterbatch bestående av jäsmedel (foaming agent) kan man sänka densiteten på materialet och därmed bidra till att sänka både materialförbrukning och miljöpåverkan. ECOCELL® från Constab är en endotermisk masterbatch som ger fördelar både i processen och i färdiga plastdetaljer.

MaterialFamilj

masterbatch

leverantör

Bransch

error: