Antiblock

Antiblock

Med tillsats av Constab antiblock masterbatch vid tillverkning av tunn plastfilm kan processen optimeras. Antiblock masterbatch förhindrar lagren av plastfilm från att fastna eller klibba ihop. De fungerar genom att göra ytan på filmen grövre och därmed förhindra att ytorna klibbar samman.

Olika typer av antiblock masterbatch förekommer beroende på användningsområde och om filmen ska vara transparent eller inte.

MaterialFamilj

Masterbatch

leverantör

Bransch

error: