PPA

PPA står för polyftalamid och är en semi-kristallin och delaromatisk termoplast som tillhör familjen polyamider.  Polyftalamid har utmärkta termiska egenskaper, och är därför mycket passande att använda i applikationer vid höga temperaturer upp mot 150 °C. PPA har mycket goda mekaniska egenskaper och hög styvhet vid förstärkning med glasfiber. Polymeren kan i många fall ersätta […]

ASA

Akryl-Styren-Akrylnitril och är en amorf termoplast. Den har en mycket hög ythårdhet och har därmed god reptålighet. Glasomvandlingstemperaturen ligger på cirka 100 °C. ASA har mekaniska egenskaper som är ganska lika ABS. De stora skillnaderna är att ASA har utmärkt UV-beständighet men också betydligt sämre slagseghet, speciellt vid låga temperaturer. ASA är ett mycket lämpligt […]

PMMA

PMMA står för polymetylenmetakrylat och är en glasklar termoplast. Materialet kallas ibland akrylplast, men kan även benämnas som ”plexiglas” i folkmun. PMMA kännetecknas av egenskaper som bland annat hög kemisk beständighet och stadga. Det har en mycket bra reptålighet och utmärkt väder- och UV-beständighet. PMMA används ofta som ersättning till glas och är av naturen […]

PC/ABS

PC/ABS är en amorf polymerblandning av polykarbonat (PC) och akrylnitril, butadien och styren (som tillsammans bildar ABS). Genom att blanda material kan du nå fler och bättre egenskaper, specifikt anpassat efter din specifika applikation. Termoplastblandningen ger materialet en unik kombination av kvaliteter från både PC och ABS. PC tillför till exempel en hög slagtålighet, mycket […]

TPU

TPU är termoplastisk variant av polyuretangummi som innebär att det kan smältas om och återvinnas. De vanligast förekommande TPU materialen är de polyester- och polyeterbaserade typerna. De polyesterbaserade som är vanligast har bäst mekaniska egenskaper medan polyetertyperna har bättre hydrolysbeständighet. TPU-material kan också erbjudas som är delvis baserade på förnyelsebar råvara. De vanligaste användningsområdena för […]