TPE

TPE

TPE-S är den vanligaste varianten av termoplastiska elaster och består av styren-block-copolymererna SBS eller SEBS i en termoplastisk matris av PP. Det som skiljer de båda varianterna är framför allt väder- och ozonbeständigheten där SEBS är ett betydligt bättre material än SBS. Dessa material är idag mycket vanliga som kostnadseffektiva ersättningsmaterial för vulkaniserat gummi i applikationer med lägre krav på exempelvis sättning. De har också fördelen att de kan återvinnas vilket är en stor fördel för miljön.

  • Lågt pris
  • Låg densitet (ofyllda varianter)
  • Bra flexibilitet även vid låga temperaturer
  • Bra vidhäftning mot polyolefiner som PE och PP
  • Finns som transparenta material
  • Livsmedels- och medicintekniska godkännanden
  • Sämre deformations- och sättningsegenskaper än vulkaniserat gummi

Material

MONPRENE®
SARLINK®

leverantör

error: