ASA

ASA

Akryl-Styren-Akrylnitril och är en amorf termoplast. Den har en mycket hög ythårdhet och har därmed god reptålighet. Glasomvandlingstemperaturen ligger på cirka 100 °C.

ASA har mekaniska egenskaper som är ganska lika ABS. De stora skillnaderna är att ASA har utmärkt UV-beständighet men också betydligt sämre slagseghet, speciellt vid låga temperaturer.

ASA är ett mycket lämpligt material för applikationer utomhus. Det används brett inom fordonsindustrin, byggmaterial och utomhusmöbler. ASA går utmärkt att bearbeta genom olika slags processer såsom extrudering eller formsprutning. ASA går även mycket bra att kombinera med en del andra plaster – som exempelvis polykarbonat (PC) för att förbättra slagsegheten.
Huvudsakliga egenskaper:

  • Glasomvandlingstemperatur på 100° C
  • God kemikaliebeständighet (dock ej mot lösningsmedel)
  • Hög ythårdhet och ytfinish
  • Mycket lätt att färga in
  • Utmärkt UV-beständighet

Material

leverantör

Bransch

error: