PC/ABS

PC/ABS

PC/ABS är en amorf polymerblandning av polykarbonat (PC) och akrylnitril, butadien och styren (som tillsammans bildar ABS).

Genom att blanda material kan du nå fler och bättre egenskaper, specifikt anpassat efter din specifika applikation. Termoplastblandningen ger materialet en unik kombination av kvaliteter från både PC och ABS. PC tillför till exempel en hög slagtålighet, mycket goda mekaniska egenskaper samt hög värmebeständighet medan ABS däremot bidrar med god flytbarhet och utmärkta bearbetningsegenskaper.

Denna materialblandning är lämplig att använda när du har ett större behov av att materialet ska fungera vid höga temperaturer. Att flamskydda denna blandning är också enklare och mer miljövänligt än att göra det med ren ABS.

PC/ABS går att bearbeta genom olika metoder som till exempel formsprutning. Det är även möjligt att ytbehandla genom processer såsom galvanisering och metallisering. Materialet används ofta för att tillverka applikationer inom exempelvis elektronik- eller fordonsbranschen.

Huvudsakliga egenskaper:

  • Hög styvhet
  • Bra ytfinish
  • Mycket bra flytbarhet
  • God dimensionsstabilitet
  • Goda drag- och böjegenskaper
  • Bra UV-beständighet i jämförelse med ABS
  • God värmebeständighet i jämförelse med ABS
  • Lättare att bearbeta genom formsprutning i jämförelse med PC
  • Goda processegenskaper i jämförelse med PC
  • Glasomvandlingstemperatur runt 130° C

Material

CYCOLOY™ RESIN

leverantör

error: