Vit masterbatch

Vit masterbatch

Constab har ett brett program av vita masterbatch för infärgning av alla typer av plastprodukter. Det viktigaste pigmentet i vit masterbatch är titandioxid som bidrar till vitheten och hög täckningsförmåga.

Constab har masterbatcher lämpade för de vanligast förekommande metoderna att processa plast.

Material

leverantör

Bransch

error: