UV MASTERBATCH

UV MASTERBATCH

UV-strålning från solljus eller andra ljuskällor kan ha väldigt negativ påverkan på olika plastmaterial. Vissa material har riktigt bra inbyggd resistens mot UV men ett flertal material har behov av UV-stabilisatorer för att klara sig i miljöer där de utsätts för UV exponering.

Strålningen som bryter ner materialet både egenskaps- och utseendemässigt kan både försämra funktionen och livslängden på plastprodukter.

Med tillsats av Constab UV-stabilisator kan man skydda plastmaterial från de skadliga effekterna av UV-strålning vilket bland annat är bra för produkter avsedda för utomhusbruk.

Material

leverantör

Bransch

error: