PC/PET

PC/PET

PC/PET är en blend mellan polykarbonat (PC) och polyetentereftalat (PET). Det ett transparent material med möjlighet att färga in i både transparenta som opaka färger.

Med denna blandning har man förbättrat dess kemikalieresistensen avsevärt i jämförelse med en ren polykarbonat. Därför är detta material mycket användbart inom områden som medicinteknik och hushållsprodukter där krav på resistens mot mot rengörings- och desinfektionsmedel är nödvändigt för att kunna säkerställa en hygien och sterilitet. 

Huvudsakliga egenskaper:

  • God slaghållfasthet
  • Enkelt att färga
  • Mycket god kemikalieresistens i jämförelse med PC
  • Förbättrad resistens mot spänningssprickbildning i jämförelse med PC
  • Lägre processtemperatur i jämförelse PC

 

Material

XYLEX™ Resin

leverantör

error: