ABS

ABS

ABS är en sampolymer av akrylnitril, butadien och styren. ABS är en amorf termoplast med egenskaper som gör att den används inom ett stort antal användningsområden.

Vanligtvis används ABS-plast i telefoner, datorer, TV-apparater, skyddshjälmar eller hushållsapparater. Materialet har bra dimensionsstabilitet vilket gör det lämpligt att använda för tillverkning av kåpor och höljen av olika slag – till exempel för hushållsapparater, vitvaror och dammsugare. ABS är dessutom mycket vanligt att använda för leksakstillverkning och till applikationer inom fordonsindustrin.

ABS-plast finns i många varianter och egenskaperna beror på proportionerna akrylnitril och butadiengummi. Akrylnitril förbättrar till exempel materialets beständighet mot olika slags kemikalier, samt förbättrar hållfastheten och gör den mer hållbar mot spänningssprickor jämfört med en del andra plaster. Halten butadiengummi påverkar slagsegheteb och glasomvandlingstemperaturen samt hur pass känsligt det är för UV-ljus. Ju högre halt butadiengummi, desto lättare kan plasten gulna och åldras vid UV-exponering. ABS-plast är därför inte lämpligt att användas utomhus, utan passar bättre för produkter som inte nödvändigtvis behöver utsättas för UV-strålar. Materialet kan dock förbättras något genom att tillsätta kimrök, eller genom användning av ABS med lägre butadienhalt. Man kan även att lackera detaljer för att förbättra UV-skyddet.

ABS-plast är naturligt ljust vit eller ljust beige, men kan antingen infärgas eller tillsätta masterbatcher direkt vid tillverkningsprocessen. Huvudsakliga egenskaper:

● Låg vikt
● Hög ytglans
● Hög styvhet och hårdhet upp till 80° C
● Slagfast ner till cirka -40° C
● God formbeständighet och bearbetbarhet
● Hög reptålighet
● Utmärkta elektriska egenskaper
● Glasomvandlingstemperatur på 105-115° C (varierar beroende på butadienhalt)

Några mindre bra egenskaper:

● Dålig UV-beständighet (gulnar, åldras, blir spröd)
● Låg resistens mot lösningsmedel och kolväten

Material

isopak
CYCOLAC™ Resin

leverantör

error: