CYCOLAC™ Resin

CYCOLAC™ Resin

CYCOLAC™ Resin (ABS) är en amorf terpolymerer – akrylnitril, butadien och styren bildar tillsammans termoplasten ABS.

CYCOLAC™ Resin (PC/ABS) är en termoplast som kännetecknas av egenskaper som hög dimensionsstabilitet, god slagstyrka och fina ytor. Materialet är lätt att färga in och det finns kvaliteter som är FDA-godkända för kontakt med livsmedel.

Det finns varianter för både formsprutning och extrudering.

MaterialFamilj

abs

leverantör

error: