ISOPAK

ISOPAK

Isopak (ABS) är en amorf termoplast och består av de tre monomererna Akrylnitril, Butadien och Styren. ABS finns i många olika varianter och egenskaperna varierar beroende på proportionerna av akrylnitril och butadiengummi.

Materialet har bra dimensionsstabilitet, hög reptålighet samt hög styvhet vid temperaturer upp till 80 °C. Det har även utmärkta elektriska egenskaper och bra slagseghet. Däremot uppvisar materialet sämre UV-beständighet.

Isopak lämpar sig för exempelvis konsumtionsvaror, leksaker, möbler, sanitetsartiklar, kosmetika, kontorsprodukter samt applikationer inom fordonsindustrin.

Isopak ABS kan även erbjudas färdiginfärgat i mindre kvantiteter.

GRECO:s Isopak ABS-serie följer EU:s kemikaliepolicy enligt REACH-förordningen.

MaterialFamilj

ABS

leverantör

error: