Woodly®

Woodly®

Woodly® är ett helt nytt plastmaterial baserat på cellulosa och med egenskaper som i stort liknar traditionella material baserade på fossil råvara.

Plast är väldigt svårt att ersätta i vårt moderna samhälle och sätt att leva. Däremot kan man omformulera plastmaterial så att de får mindre avtryck på miljö och klimat. Woodly’s huvudsakliga råvara kommer från skogsbruk som uppfyller internationell ekologisk och etisk standard. För närvarande används också vissa komponenter baserade på fossil råvara eftersom de ännu inte är kommersiellt tillgängliga i industriell skala som bio-baserade. Den första generationen Woodly® har 40-60 % bio-innehåll och är certifierat av TüV Österrike. Målet är att uppnå 100 %.

Woodly® kan bearbetas i konventionella processer som formsprutning, extrudering och filmblåsning. Användningsområden för Woodly® är bl.a. film, förpackningar för livsmedel och hushållsprodukter.

Här hittar du mer information och datablad >

MaterialFamilj

leverantör

woodly

Bransch

error: