Woodly

Woodly

Woodly Ltd. är teknologibaserat företag från Finland. De är pionjärer inom området cellulosabaserade plastmaterial. Woodly är drivna av vetenskap i kombination med beprövade metoder vilket har resulterat i en helt ny typ av plastmaterial – Woodly®.

Woodly strävar mot en bättre och mer hållbar värld med en vision att kunna erbjuda plastmaterial som är till 100 % baserad på förnyelsebar råvara.

Hitta mer information här >

Material

Woodly®

Materialfamilj

BRANsCH

error: