VALOX™ Resin

VALOX™ Resin

VALOX™ Resin är semikristallin termoplastisk polybutylentereftalat (PBT). Materialen är baserade på PBT eller blandningar av PBT/PET-polymerer.

 

Materialen kännetecknas av mycket goda elektriska egenskaper, hög kemikaliebeständighet samt god temperaturprestanda. De förekommer i ett stort antal varianter i syfte att uppnå specifika egenskaper som mekanisk styrka, flamskydd och fina ytor.

 

VALOX™ Resin används för många olika applikationer. Det vanligaste är inom E&E och fordonsindustri, samt i produkter som hushållsapparater, strömbrytare och kontaktdon.

 

VALOX™ Resin är lämpligt för bearbetning genom både formsprutning och extrudering.

 

 

 

 

MaterialFamilj

PBT

leverantör

error: