PBT

PBT

PBT står för polybutylentereftalat och är en semi-kristallin polyesterbaserad termoplast. Plasten har mycket goda mekaniska och elektriska egenskaper samt mycket låg fuktupptagning – vilket gör materialet passande för användning i elektronikprodukter.

PBT har även en god termisk stabilitet, vilket innebär att plasten klarar höga temperaturer. Genom tillsats av glasfiber till materialet erhålles ännu bättre styrka och värmebeständighet. Det är också mycket vanligt att tillsätta flamskyddsmedel till PBT för användning i elektriska applikationer.

PBT kan användas inom flera olika användningsområden. Plasten är som nämnts mycket användbar inom elektronikbranschen för applikationer som till exempel belysning (downlights/spotlights), kontakter och brytare. Det är även vanligt att använda PBT inom tillverkningen av fordonskomponenter som motorkåpor eller delar till tänd- eller elsystem.

Huvudsakliga egenskaper:

 • Höga mekaniska egenskaper
 • God termisk stabilitet (upp till 150° C)
 • Låg fuktupptagning 
 • Hög dimensionsstabilitet
 • Goda friktions- och nötningsegenskaper
 • Kemikalieresistent mot alifatiska kolväten, oljor och fetter
 • Goda dielektriska egenskaper
 • Utmärkt UV-beständighet
 • Smälttemperatur på cirka 217° C
 • Glasomvandlingstemperatur (Tg) på  60° C 


Mindre bra egenskaper: 

 •  Ej resistent mot alkalier och starka syror

 

Material

VALOX™ Resin

leverantör

error: