MILJÖENGAGEMANG &
SOCIALT ANSVAR

MILJÖENGAGEMANG & SOCIALT ANSVAR

För oss på Erteco är det viktigt att vi i vårt arbete strävar efter att ha en så låg miljöpåverkan som möjligt. Att leva som vi lär är av yttersta vikt. För att minimera vår påverkan på miljön engagerar vi oss därför i flera olika miljöinitiativ. Utöver detta har vi även en portfölj av material som är baserad på återvunnen biobaserad råvara.

Erteco stödjer Regnskogsföreningens arbete i Sydamerika

Erteco stödjer Regnskogsföreningens arbete i Sydamerika.
Varje år sedan 2001 har vi skänkt fem procent av vår vinst till olika projekt som ägnar sig åt att rädda och bevara regnskogar i Sydamerika. För närvarande stöttar vi Regnskogsföreningen som arbetar för att skydda Amazonas regnskog och stödja lokalsamhällen i skogens närhet. Regnskogsföreningen arbetar även med att inspirera till hållbara lösningar och till självständighet för regnskogens ursprungsbefolkning. 

Vi är med i Operation Clean Sweep

Operation Clean Sweep (OCS) är ett projekt startat av Plastics Europe och syftar till att förebygga och minimera materialspill under distributionskedjan. Medan konsumenter ansvarar för återvinning och återbruk av använda plastprodukter måste plastbranschen säkerställa korrekt användning av de produkter som säljs och används. OCS är särskilt avsett för att förhindra plastspill i hav och marina miljöer.

Genom att vara en del av OCS har vi skrivit under på att följa vissa åtaganden som bland annat omfattar in- och utgående gods så länge det är under av- eller pålastning samt hanteringen på vårt lager i Sverige. På lagret i Sverige finns instruktioner för hur vi tar hand om granulatspill, och vår personal kan också bistå med kunskap och redskap för att hjälpa speditörerna att ta hand om eventuellt spill.

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten baseras på genomförda och planerade aktiviteter inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden. Den är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6 kap. Vår hållbarhetsplan är framtagen utifrån våra nuvarande förutsättningar men vi strävar efter att kontinuerligt utveckla arbetet och bredda ansvarstagandet. Vi använder PURE ACTs digitala plattform Acture som ett verktyg i vårt hållbarhetsarbete.

Våra hållbara material

Vi har en bred portfölj av både biobaserade och återvunna material, där ett minskat koldioxidavtryck och inverkan på miljön står i fokus. Är du nyfiken på vilka alternativ som finns har vi tagit fram en presentation där vi ställt samman våra hållbara material.

Ertecos kvalitets- och miljöengagemang

Utöver ovan nämnda engagemang har vi på Erteco tagit fram en ”Plastic and Chemical Waste Policy” som understryker vikten av att våra partners kastar och återvinner våra material på rätt sätt. Vi är också certifierade enligt ISO 14001 och ISCC PLUS.

Ertecos Uppförandekod

Smileyförordningen

Endast på danska.

error: