PPO

PPO

PPO står för polyfenylenoxid och är en termoplast som alltid förekommer i blandningar tillsammans med andra material, då det är ett material som är mycket svårt att processa i ren form. Vanligast är PPO i en blend med HIPS, men även blandningar med polyamid (PA) och polypropen (PP) förekommer. 

PPO har utmärkta dielektriska och mekaniska egenskaper, samt hög värmetålighet. De olika blandningarna av PPO används i exempelvis VVS-, fordons- och elektronikindustrin. Vanliga applikationer är pumphus, ventiler, karosseridetaljer och kontaktdon.

Huvudsakliga egenskaper:

  • Låg densitet
  • Mycket låg fuktupptagning
  • Mycket bra dimensionsstabilitet
  • Utmärkt hydrolysbeständighet
  • Kemikaliebeständig mot svaga syror, alkalier och vissa alifatiska kolväten
  • Goda mekaniska egenskaper över ett brett temperaturområde
  • Låg skevningsbenägenhet vid höga temperaturer
  • PPE+PS har en glasomvandlingstemperatur på 140° C

Några mindre bra egenskaper:

  • Låg resistens mot aromatiska och halogenerade kolväten samt starka syror

Material

NORYL™ Resin
NORYL GTX™ Resin
NORYL PPX™ Resin

leverantör

Bransch

error: