Processhjälpmedel

Processhjälpmedel används i gummiblandningar för att göra gummimaterialet mer lättbearbetat, förbättra dispersion och byggklibb samt bidrar till ökad homogenisering av olika polymertyper vid tillblandningen. Vissa processhjälpmedel fungerar smörjande under bearbetningen, har masticerande effekt, underlättar materialbearbetningen på valsverk och ger släpp mot rotorer i blandningsprocessen och andra bidrar till att förbättra t.ex formsläpp efter vulkanisering i tillverkningsprocesser o.s.v.

En del processhjälpmedel är designade för att kunna ha ett brett användningsområde och andra för användning i en viss polymertyp, eller för ett definierat och specifikt ändamål.

Material

MOULEX
STRUKTOL
VANFRE®
DELTAGRAN

SÄLJREPRESENTANT GUMMI

Välkommen att kontakta våra specialister redan idag.

Nicklas Andersson

Sales Rubber

Sweden

+46 709-196039

error: