STRUKTOL

STRUKTOL

Struktol är en mjukgörare/ett processhjälpmedel, som sänker energiförbrukningen vid produktion av gummiblandningar. Struktol reglerar gummiblandningens processegenskaper till önskad nivå.

Struktol är ett effektivt tillsatsmedel som ger gummiblandningen utmärkta processegenskaper över tid.

Schill + Seilacher erbjuder en komplett serie av Struktol-varianter. Det finns flera olika alternativ av dessa tillsatsmedel, som är producerade med olika inriktning.

Struktoltillsatserna underlättar hanteringen av gummiblandningen på olika sätt, vid alla steg av tillverkningsprocessen.

Struktol fungerar bra i olika slags gummityper, såväl syntet- som naturgummi.

Exempel på tillsatser som finns att tillgå i vårt sortiment är:

● smörjmedel
● dispersionsmedel
● homogeniseringsmedel
● mjukgörare
● klibbmedel
● peptiseringsmedel

Struktolsortimentet ger möjlighet till viskositsregliering, ett förbättrat formsläpp samt till blandningsoptimering eftersom tillsatsen fördelar sig enkelt i olika slags varianter av gummiblandningar.

Struktol är ett kostnadseffektivt alternativ som ger minskad energiförbrukning och snabbare förlopp under blandningsprocessen.

MaterialFamilj

Processhjälpmedel

leverantör

SÄLJREPRESENTANT GUMMI

Välkommen att kontakta våra specialister redan idag.

Nicklas Andersson

Sales Rubber

Sweden

+46 709-196039

error: