VANAX®

VANAX®

Thiadiazole för tvärbindning av klorinerad polyeten(CPE).

CPE kan tvärbindas antingen med en peroxid eller thiadiazole. I kontakt med luft ger peroxid

tvärbindning klibbig yta, t.ex i extrudering och kontinuerlig vulkanisering  med varmluftsexponering.

Vanax 829 i kombination med Vanax 882-B ger det bästa generella vulksystemet för CPE.

Vanax 829 med Vanax 808HP ger betydande förbättrad process scorch säkerhet, om man kan accepetera något lägre mekaniska egenskaper..

 

MaterialFamilj

Tvärbindningsmedel

leverantör

SÄLJREPRESENTANT GUMMI

Välkommen att kontakta våra specialister redan idag.

Nicklas Andersson

Sales Rubber

Sweden

+46 709-196039

error: