Calsec

Calsec

Calsec® är en skräddarsydd formulering för specialkemikalier, och används bland annat i gummiblandningar. Produkten finns tillgänglig i två varianter: Calsec® FE (kalciumhydroxid) och Calsec® UF (kalciumoxid).

I gummiblandningar används Calsec® främst som fuktabsorbent (Calsec® UF) och som en högaktiv aktivator (Calsec® FE) i till exempel bisfenolvulkade FKM-blandningar.

Calsec® FE är en speciell typ av mikroniserad kalciumhydroxid [Ca (OH) 2] som används i tvärbindning av fluoroelastomer. Råvaran regleras enligt bestämmelserna i FDA 21 CFR 184.1 (b) (1) och bedöms vara allmänt säker (GRAS). Den får därför användas i fluoroelastomerblandningar avsedda för kontakt med livsmedel.

Calsec®-produkterna erbjuds i flera olika former med olika smältpunkter – till exempel som gel, pulver eller pellets. Rekommenderat är att tillföra råvaran vid slutet av blandningscykeln.

Råvaran kan användas för att tillverka till exempel formsläppmedel, processhjälpmedel, smörjmedel och dispergeringsmedel. Det används inom flera olika branscher, men vanligtvis inom fordons- eller läkemedelsindustrin.

MaterialFamilj

Aktivatorer / stabilisatorer
Specialkemikalier – fuktabsorbenter

leverantör

SÄLJREPRESENTANT GUMMI

Välkommen att kontakta våra specialister redan idag.

Nicklas Andersson

Sales Rubber

Sweden

+46 709-196039

error: