TENAC™

TENAC™

TENAC™ är ett semi-kristallint material som tillhör materialfamiljen acetalplast eller polyoximetylen och är uppbyggd av acetalgrupper. POM förekommer både som homo- och copolymer och Asahi är världens enda tillverkare av båda typerna.

Egenskapsmässigt är de ganska lika och skiljer sig bara på några få områden. Homopolymeren har något bättre mekaniska egenskaper medan copolymeren har bättre varmvattenbeständighet. Några viktiga egenskaper med TENAC™ POM är dess goda styrka och seghet, låga friktionsegenskaper samt utmärkta nötningsbeständighet.

En annan fördel är att polymeren är mycket motståndskraftig mot oljor och lösningsmedel samt att den behåller sin höga prestanda över ett brett temperaturintervall, även vid låga temperaturer.

TENAC™ lämpar sig för tillämpningar såsom tillverkning av mekaniska komponenter inom elektronik och industriella applikationer. Särskilt vanligt är det att använda för applikationer inom fordonsindustrin, som exempelvis kugghjul, högtalargaller, fönsterhissar och låsmekanismer.
Applikationer med snäppfunktion är också mycket vanliga på grund av materialets goda egenskaper för det.

MaterialFamilj

POM

leverantör

error: