SABIC® Stamax

SABIC® Stamax

STAMAX™ är polypropylen förstärkta med långa glasfiber som är kemiskt bundna till polymermatrisen. Materialet kan användas som det är eller som koncentrat utspädd med SABIC® PP till önskade egenskaper. Materialet kännetecknas av egenskaper som mycket god styrka och styvhet, krypresistens och lätt vikt. Bearbetning kan ske i konventionell maskinutrustning.

STAMAX™ finns i varianter med låg odör för interiöra fordonsapplikationer och även med flamskydd för applikationer till elektrifierade fordon.

STAMAX™ balanserar kostnad och prestanda för framförallt strukturella applikationer, och lämpar sig mycket väl för specifika komponenter inom fordonsindustrin.

MaterialFamilj

PP

leverantör

Bransch

error: