EXTEM™ Resin

EXTEM™ Resin

EXTEM™ Resin är en amorf termoplastisk polyimid (TPI).

Materialet kännetecknas av egenskaper som hög draghållfasthet, styvhet och utmärkta krypegenskaper upp till 230 °C. EXTEM™ Resin har en hög kemikalieresistens och beständighet mot exempelvis klorinerade lösningsmedel. Vidare har materialet mycket god värmebeständighet med en Tg på hela 311 C.

EXTEM™ Resin är ett mångsidigt material och erbjuder stor flexibilitet och frihet vad gäller design av olika produkter. Materialet finns i både transparenta och opaka färger samt med glasfiberförstärkning.

EXTEM™ Resin är flamskyddat utan tillsatser av flamskyddsmedel och har ett LOI-värde på 45 %.

Materialet kan bearbetas i de vanligaste processerna som formsprutning och extrudering med utrustning som tillåter höga processtemperaturer.

MaterialFamilj

TPI

leverantör

Bransch

error: