ACRYPET

ACRYPET

Acrypet(PMMA) är entransparent och glasklar termoplast.Materialet har en hård ytaoch kännetecknas av egenskaper sombra dimensionsstabilitet och ljustransmission.Polymetylmetakrylat kallas ibland lite slarvigt för “plexiglas”. Det har en mycket brareptålighet, UV-beständighet och är lätt att färga in. I jämförelse med polykarbonat ärmaterialet mindre slagsegt.Materialet används inom flera olika applikationsområden inom exempelvis fordons-och elektronikindustrin. Acrypetär lämpat för produkter som till exempelbelysning,byggmaterial, sanitetsartiklar, hushållsapparater, cyklar ochkomponenter förfordonsinredningdär transparens ochreptålighet är nödvändiga egenskape

MaterialFamilj

PMMA

leverantör