PURGEX

PURGEX

Företaget är baserat i Texas, USA. Neutrex utvecklar och tillverkar renkörningskompounder under namnet Purgex™ för användning i plastindustrin vid material- och färgbyten. 

Kärnan i Neutrex verksamhet är samverkan mellan erfarenhet, teknologi och forskning som resulterat i mycket effektiva renkörningsmaterial.

All utveckling och tillverkning sker i fabriken i Houston, TX.

Här hittar du mer information och datablad >

Material

PURGEX

Materialfamilj

BRANsCH

error: