Purgex

Purgex

Purgex används för rengöring av cylinder, skruv, backströmsventil, munstycke och varmkanalsystem i formsprutningsutrustning samt för att effektivt rena extruderings-, formblåsnings-, film- och skivutrustning. Purgex rengör både mekaniskt och kemiskt samt har en smörjande effekt för snabb och enkel renkörning.

Purgex sparar tid genom snabbare färg och materialbyten, samt pengar genom färre kassationer och effektivare maskinutnyttjande.

MaterialFamilj

Renkörningsmaterial

leverantör

Bransch

error: