XENOY™ Resin

XENOY™ Resin

XENOY™ Resin (PBT/PC) är en blandning av semikristallin polybutylenterftalat (PBT) och polykarbonat (PC).

 

Produktfamiljen kännetecknas av egenskaper som god kemikaliebeständighet, slagtålighet, god värmebeständighet samt goda flytegenskaper vid formsprutning. XENOY™ Resin finns tillgängliga som ofyllda, slagseghetsmodifierade och förstärkta material för olika ändamål.

 

Materialen lämpar sig på grund av sina egenskaper för applikationer som utsätts för tuffa  förhållanden, och används exempelvis inom fordons- och verkstadsindustrin.

 

MaterialFamilj

PBT/PC

leverantör

Bransch

error: