White masterbatch

White masterbatch

Constab har ett brett program av vita masterbatch för infärgning av alla typer av plastprodukter. Det viktigaste pigmentet i vit masterbatch är titandioxid som bidrar till vitheten och hög täckningsförmåga.

Constab har masterbatcher lämpade för de vanligast förekommande metoderna att processa plast.

MaterialFamilj

Masterbatch

leverantör

Bransch

error: